Värmare

Ett saltvattensakvarium vill man oftast hålla på en temperatur mellan 25 och 27 grader men med mycket mindre ändringar under dygnet. För att nå den temperaturen brukar man behöva en extra doppvärmare. Ett akvarium värms av pumpar och belysningen ofta till 23 eller 24 grader. Doppvärmarna har i dag en inbyggd termostat som håller temperaturen på inställt värde och då borde allt vara frid och fröjd. Men tyvärr är det inte så.
Doppvärmare hänger upp sig. Äldre konstruktioner använder en bimetallbrytare som termostat och den slits litet varje gång den slår från. Det bildas en liten gnista som förångar en aning av metallen i kontakten. Ju större effekt värmaren har desto fortare slits den. Det finns också värmare med elektronisk termostat men de tål inte åska. Därför brukar man ha 2 värmare med lägre effekt i karet eller sumpen så att om en hänger sig skall djuren överleva. Man bör inte ha större värmare än att den värmer karet 5 grader om den hängt upp sig.
 
Här är en tabell med några vanliga akvariestorlekar och hur mycket värmare som behövs för att värma ett kar 1 grad. Om man inte har täckglas tillkommer 26 watt för varje liter som avdunstar per dag. Tabellen är för ett fristående akvarium utan underskåp men med täckglas.
Det enklaste är att låta akvariet gå ett par dagar med alla pumpar och ljuset igång när man startar det innan man börjar sätta i djur så ser man vilken temperatur man skall utgå från.

1 grad varmare

       
Längd Bredd Höjd  
Kub 64l 40 cm 40 cm 40 cm 5w
Kub 125l 50 cm 50 cm 50 cm 8w
250l 100 cm 50 cm 50 cm 12w
540l 150 cm 60 cm 60 cm 20w
960l 200 cm 80 cm 60 c 35w

 
Ett exempel. Jag har ett 250 liters kar som håller 24 grader utan värmare som har en avdunstning på 2,5 liter per dag. Jag räknar med att rummet kan bli 2 grader svalare än nu där akvariet håller 24 grader. Avdunstningen motsvarar en kylning 2,5x 26w = 65w men den är med i den mätta temperaturen eftersom jag mätte utan täckglas.
Jag vill att karet skall kunna hålla minst 26 grader vilket betyder att jag vill kunna värma det 4 grader. 4 x 12w = 48w. Alltså behöver jag 2 st 25w värmare. Med täckglas kan jag ta ut värmarna.