Vattentester

Fauna Marin ICP test     1st.  
37 vattenvärden     210:-  
Giesemann     1st.  
Fosfat     115:-  
Jod     175:-  
Hanna Checker Fotometer   1st.  
Fosfor HI736   750:-  
Reagens 25 st Fosfor HI736 150:-  
Reagens 25 st Fosfat HI713 150:-  
       
Nitrat Nitrat HI772 750:-  
Reagens 25 st Fosfor HI736 210:-  
       
Reservkyvett     80:-  

Salifert (Svensk bruksanvisning medföljer)
      1st.  
Fosfat     100:-  
KH     75:-  
Kalcium     110:-  
Kalium     105:-  
Magnesium     110:-  
Nitrit     70:-  
Nitrat     90:-  
PH     65:-  
Silikat     105:-  x
Strontium     195:-  x

Seachem
Ammonia Alert     90:-   x

Refraktometer     250:-  

Hydrometer "flytboj"   170:-  

Referensvätska för pH- meter
pH 4,00   50:-  
pH 7,03   50:-  
pH 9,22   50:-  

x   visar att produkten tillfälligt är slut i lager men beräknas komma in på nytt.