Om utrustningen

Saltvattnet

Man blandar vatten med en saltblandning specialgjord för saltvattensakvarier. Salthalten är mycket viktig att hålla konstant så man bör ha en bra salthaltsmätare för att hålla saltblandningen till rätt värde någonstans mellan 3,3% och 3,5%. Det är ungefär 1,024 till 1,026 i vikt. En stor fördel är att ha en automatisk påfyllning av osmosvatten. Det bästa vattnet att blanda med får man från ett osmosfilter följt av ett silikatfilter.
Det finns många salt av bra kvalitet t.ex Microbe Lift Reef salt eller Tropic Marine Pro Reef. En bra termometer och kanske en doppvärmare är också bra att ha. Viktigt är en bra salthaltsmätare, helst en refraktometer. Hydrometer – flytboj fungerar också men vipparmätare är ganska slumpmässiga.

Pumpar

Det behövs mycket cirkulation i ett saltvattensakvarium, Bra är två pumpar som blåser mot varandra så att vattenrörelsen blir oregelbunden i akvariet. En tumregel är att pumparna bör klara minst 30 gånger vattenvolymen på en timme men det viktiga är att vattenströmmningen är optimal för de fastsittande djuren. Vanliga småpolypiga stenkoraller brukar trivas bra om vattnet går förbi korallerna med ungefär 10 cm / sekund.
Mjukkoraller, knappar och skivanemoner bukar må bra med ungefär 2 cm / sekund.

Belysning

Ljuskrävande koraller behöver ungefär en watt belysning med lysrör per liter akvarium. För ett fiskakvarium utan koraller kan fjärdedelen räcka. Med lysdioder brukar man kunna halvera watt- talet. För att få ett ljus som ser naturligt ut i saltvatten brukar man ha ganska blå ljuskällor. Det är märkligt hur blått ljus man kan ha till ett akvarium utan att det ser blått ut i akvariet. På djupt vatten är ljuset blåare i naturen och vissa många akvarister föredrar ett liknande ljus.
Nu används mer och mer lysdioder som ljuskälla. 
De har den stora fördelen att som hembygge kan man kombinera ihop de färgkombinationer man själv tycker bäst om. Och de går på ofarlig lågspänning. Jag säljer lösa lysdioder, hela satser och även kompletta lysdiodarmaturer. 
Lysdioder har också mycket längre livslängd och högre verkningsgrad. Man uppskattar den till ungefär 50000 timmar för en korrekt byggd armatur. De har också den stora fördelen att de går på låg spänning så man kan bygga själv med mindre risker för farlig el. I dag har lysdioder tagit över nästan allt i akvariebelysningar. De drar mindre ström och har mycket längre livslängd. Även om det är dyrare i inköp tjänar man in det på några år.
En timer för ljuset bör man också ha. Djuren ställer in sin dygnsrytm med ljuset så det behöver vara samma belysningstid varje dag.

Äggviteskummare

Den viktigaste delen av filteranläggningen. Det finns många olika modeller på marknaden men de är i allmänhet underdimensionerade så det är ofta klokt att välja en som är avsedd för litet större akvarium. Strömsnålast är så kallade dispergatorskummare. Skummaren bör dra ungefär akvarievolymen i luft per timme. Tunze är ett mycket prisvärt fabrikat.

Filter

De flesta saltvattensakvarier går helt utan filter för att ta upp skräp och grumlighet ur vattnet men man använder ofta fosfatreducering för att minska fosfatmängden i vattnet eller aktivt kol. För akvarier upp till 250 liter brukar det räcka med en strumpa fylld med ämnet liggande på något osynligt ställe I karet. För större kar bör man ha ett motordrivet filter.
Bottenfilter och andra filter som är svåra att göra rena bör man undvika.

UV Filter

Filter med ultraviolett ljus, UVC filter motverkar sjukdomar. Det används med en pump som skall lämna rätt mängd vatten. UVC motverkar pricksjukdomar, bakterier, virus och alger. En del akvarister kör dem kontinuerligt, andra på natten när parasiter sprides mest eller bara vid inköp av nya fiskar, koraller etc för att minska risken för smitta. När UVC:n inte behövs är det bra att köra ljuset i den en kvart per dygn för att undvika att den växer igen.
Det finns en hel del UVC – filter med mycket dålig kvalitet på lågprissiter på nätet. UVC- ljus fräter snabbt ned vanlig PVC plast.

Inredningen

Korallrevsakvarier brukar man inreda med levande sten. Det är kalksten som brutits loss från korallrev, oftast av stormar och sedan samlats in. Korallskelett byggs på av kalkalger och borras upp av en mängd olika borrande eller frätande smådjur så att stenen är alldeles porös. I porerna samlas bakterier som där har visst skydd mot att bli uppätna och en massa smådjur som håller porerna öppna. Dessa djur och bakterier är viktiga för nedbrytningen av avfallet från den mat vi lägger i karet. Utan dessa slaggar stenen snart ihop och fungerar inte längre som det universalfilter den kan vara. En tumregel är att en tiondel av akvariets volym skall vara levande sten. Närmast botten och där stenen inte syns kan man lägga i t.ex Faxekalk i stället.
Levande sten räknas och handlas som utrotningshotade djur (Cites) så man skall inte slänga gammal sten. Den går att renovera och då belastar vi inte korallreven.
Man kan också köpa torr sten som kostar ungefär en tredjedel och ympa in mikrofaunan från en levande sten. Det brukar gå på en månad ungefär.

Vattentester

Det finns en mängd olika fabrikat på vattentester men man bör hålla sig till typer som är speciellt utvecklade för saltvattensakvarier. Vissa sötvattenstester är alldeles för okänsliga eller visar fel i saltvatten. Saliferts tester är i allmänhet mycket bra.

De första testerna man behöver vid uppstart är för ammonium och fosfat. När de värdena gått ner mot noll är det dags att börja sätta i djur.

Ett fungerande akvarium förbrukar ämnen ur vattnet och för att hålla reda på detta bör man ha test för karbonathårdhet, kalcium och magnesium.
Nedbrytningsprodukter i karet medför ofta att det byggs upp Nitrat och Fosfat som man också bör hålla koll på. Salifert nitrattest fungerar tillräckligt bra men var inte orolig över mätonoggrannheten. Skall man ha riktig framgång med stenkoraller rekommenderas Hanna Checker Phosphorous fosfortestare. Dyr men i särklass bäst.
Ett problem som dykt upp på senare tid är kaliumbrist. Kalium förbrukas väldigt lite i akvarium så det beror på salttillverkarna. Salifert har en riktigt bra kaliumtest som också är mycket billigare än konkurrenterna.