Salthalt

 
Salthalten i världshaven är förvånansvärt konstant. Vanliga värden är ungefär 3,45% i koralltriangeln = Japan till Thailand till Australien. I Karibien 3,5% och i Röda havet 3,8 – 4,1%. Mängden av de ingående ämnena är också ganska lik med ett undantag för Röda Havet.
I akvarier med koraller är det viktigt att hålla salthalten konstant. Eftersom koraller, maskar, kräftdjur med mer djursläkten har samma salthalt inne i kroppen som det är utanför är de känsliga för förändringar.
Därför är det viktigt att hålla koll på salthalten.
Minimal salthalt för vanliga koraller är ungefär 3,2% och maximal är nog över 4% men en förändring på 0,05% är ofta tillräckligt för att koraller skall dra ihop sig. Jag rekommenderar att man har ungefär 3,45% i akvariet då det är den salthalten som de flesta av våra djur härstammar från.
 

Att mäta salthalt

Det finns 4 vanliga metoder att mäta salthalt.
Vipparmsmätare. En genomskinlig burk med en skiva i som skall vrida sig beroende på salthalten. En synnerligen opålitlig metod som oftast visar fel beroende på att den är utomordentligt känslig för avlagringar efter avdunstat vatten.
Flytboj. Heter egentligen hydrometer och är en kropp av glas som flyter i vatten med en pinne upptill delvis över vattenytan. Tillförlitlig men lite svåravläst och väldigt lätt att slå sönder. Visar inte salthalten utan vattnets vikt vilken beror på salthalten.
Refraktometer. Den vanligaste och lättaste. Visar vattnets brytningsindex för ljus vilket beror på salthalten. Brukar ha 2 skalor för avläsningen. Vattnets vikt och salthalt. Visar lite fel då de är gjorda för att visa natriumkloridhalt t.ex i saltad mat men saltvatten innehåller också många andra ämnen.
Elektrisk salthaltmätare eller mikrosiemensmätare. Mäter vattnets förmåga att leda elektrisk ström vilken beror på salthalten. Den visar ledningsförmågan i mikrosiemens per cm eller salthalt i % Den kan vara kalibrerad för natriumklorid men brukar det brukar gå att kalibrera om den för saltvatten.
De vanliga mikrosiemensmätarna är gjorda för att kontrollera dricksvatten och fungerar inte för en salthalt över 0,1% ungefär så det behövs en specialare.

Får jag rätt värde?

Saltvattenmätning standard
För att kontrollera sin mätare kan man göra en referenslösning som visar t. ex 3,5%.
Jag använder vanligt hushålls- jodsalt från Willys för att göra min standardlösning. Jag har en liten knarkvåg med 1/100 dels gram upplösning som fungerar riktigt bra.
För refraktometer 3,65% hushållssalt motsvarar 3,5% saltvatten. Ta 3,65 gram.
För flytboj 3,714% hushållssalt motsvarar 3,5 % saltvatten. Här är det 3,714 gram.
För elektrisk mätning 3,29 % vanligt hushålls jodsalt motsvarar 3,5% saltvatten. Alltså 3,29 gram.
Blanda med 100 – 3,xxx gram osmosvatten så att det väger 100 gram totalt.