Revets zoner

Ett korallrev kan delas in i olika zoner beroende på ljus och strömningsförhållanden.
Dessa befolkas av olika fiskarter som kompletterar varann i ekosystemet. Man har ofta bara en av varje art i akvariet men olika fiskar kompletterar varann. Som en grundregel kan man säga att ju mer olika de är desto mindre aggresiva är de sinsemellan. Men fiskar ser inte varann riktigt på samma sätt som vi ser dem...
Med tanke på att korallrevsfiskarna i allmänhet blir mellan 10 och 25 år gamla bör man vara noga med att planera sitt fiskbestånd så att de trivs tillsammans inte bara som små eller halvvuxna utan för många år framåt. De olika fiskarterna har specialicerat sig på olika sätt för att ha maximal framgång. Scott W.Michael beskriver i sin bok Reef Fishes 14 olika fiskbiotoper i korallevet. Jag nöjer mig med att dela in revet i fem delar.

1. Vågzonen: Revets topp och utsidan ned till tjugo meter djup ungefär.
2. Revets framsida. 10 - 40 meter djup på utsidan + revets insida och revbildningar inne i lagunen + strandrev.
3. Sand och gruszon framför allt innanför rev och i laguner.
4. Hålor och djupvatten
5. Sjögräs och liknande miljöer.

Vågzonen

Där vågorna går som starkast på korallrevet hittar vi simglada fiskar som vill ha gott om utrymme och stark cirkulation. Men man skall inte glömma akvarieinredningen. De fiskar som lever i starkt strömmande vatten är ofta de som är bäst på att undvika de jobbigaste passagerna.

Här hittar vi en del frökenfiskar t.ex ur Pomacentrus- släktet tillsammans med kirurgfiskar och skunkclowner t.ex sandararcinos, perideraion eller nigriceps. Några chromisarter är också vanliga liksom Pseudanthias squamipinnis och dispar.

Revets framsida

På 10 till 40 meters djup är vattenrörelserna lugnare även om strömmar är vanligt förekommande. Många gånger i samband med tidvatten.

Vanliga fiskar här är Pseudanthias arter, Gramma och gyltor som Cirrhilabrus eller Paracheilinus och Nemateleotris eller Ptereolotris.

Sand och grus vid rev

Detta är den miljö vid korallrevet där de vanliga clownfiskarna Amphiprion percula och occelaris är vanligast även om de kan hittas på revets framsida. Här hittar vi t.ex symbiossmörbultarna med sina pistolräkor och en del kardinalfiskar. Här är det ont om skydd mot rovfiskar så antingen håller fisken sig nära revpelare eller söker skydd i anemoner, sjöborrar eller hålor som de själva eller andra djur gräver. Några gräver ned sig varje natt när de skall sova.

Sjögräs och liknande miljöer

Här är vattenrörelserna mycket lugna så här lever många högt specialiserade fiskar.
Sjöhästar, filfiskar, igelkottfiskar och många andra med speciella utseenden och levnadssätt hittar vi här tillsamans med mer "normala" gyltor och kardinalaborrar.