Mjukkoraller

Mjukkoraller kännetecknas av att de inte har ett stenskelett på samma sätt som stenkorallerna. De innehåller ofta skelettrådar av kalksten hopbakat med andra ämnen. Egentligen bör de med skelettrådar räknas som läderkoraller.I allmänhet är de mer tåliga mot höga näringsvärden och grumligt vatten än stenkorallerna. De flesta klarar sig gott i måttlig belysning. Många av dem avger giftiga ämnen i vattnet för att hålla andra sorters koraller borta. Capnella är känd för att skapa problem för skivanemoner och Sinularia kan vara besvärlig för Euphylliasläktet. Filtrering med aktivt kol minskar de problemen avsevärt.

Sarcophyton

Ett härdigt och vanligt släkte som liknar svampar.
Drar in polyperna ett par dagar ibland när de "byter hud"
Färgen är mellan grisskär och brun. Någon gång ganska grön.

Sinularia

De växer i tunna skivor eller grenväxande antingen ensamma eller i grupper.

Lobophyton

De är oftast grenväxande antingen från grov stam eller en bottenskiva- klump. Sprider sig ofta mycket snabbt.

Capnella

De växer trädformat med grenar från en stam. Färgen är från gråvit till grisskär eller brun.
Tittar man noga ser man tunna skellettrådar i stammen. Sprider sig snabbt.

Xenia

Ett mycket lättodlat släkte som ofta ändå dör utan påvisbar anledning. "Vinkar" ofta med tentaklerna synkront i de olika polyperna. Det ser ut som att de pumpar vatten. Kan ofta växa oerhört snabbt.
Färgen är oftast någonstans mellan vit och brun. Ej i odling men brukar vara lätt att få tag i hos andra "saltisar".

Ofta har jag även andra mjukisar i lager.