Ballingmetoden

En bruksanvisning.


Ballingmetoden är ett smart sätt att kompensera akvarievattnet för de ämnen koraller och kalkalger tar upp i sin tillväxt. Lättast är att tillföra det med tre doserpumpar som styrs via timer eller akvariedator.
Använd gärna Oceanakvariums Revdos 41 som har alla nödvändiga funktioner och alla menyer + bruksanvisning på Svenska. Den har också en extra pump som t.ex kan användas för kolkälla om man har högt nitratvärde.

Rekommenderade vattenvärden.

*  Kalcium (Ca) ungefär 420 mg/l
*  Alkalinitet = Karbonathårdhet (kH) ungefär 8
*  Magnesium (Mg) ungefär 1350
*  Surhetsgrad (pH) 8,0 - 8,2

Vad behöver man?

*  Tre livsmedelsgodkända 5 liters dunkar.
*  En digital hushållsvåg helst med 1 gram upplösning.
*  Rent vatten i rumstemperatur. Helst osmosvatten.
* Ballingsalter = Natriumbikarbonat, Kalciumklorid-dihydrat, Magnesiumklorid-hexahydrat och Natriumkloridfritt mineralsalt. Det finns många fabrikat på marknaden. De flesta är riktigt bra.

Före starten:

Ladda hem exelfilen
Vattenbytesvattenkalkylator
Om du inte har Officepaketet med exel i din dator så ladda hem gratispaketet Libre Office. Det innehåller programmet "Kalkyl" som fungerar lika bra.
 
När man startar Ballingmetoden är ofta värdena så olämpliga att det är bråttom att rätta till värdena innan korallerna tar upp mer och försämrar värdena ytterligare. Magnesiumhalten är litet högre än i naturligt saltvatten och det beror på att vi inte vill att kalk skall fälla ut i pumpar och slangar.
 
* Bestäm Magnesiumhalten med ett tillförlitligt test. (T.ex Salifert).
 
* Mät karbonathårdhet och Kalciumhalt med en bra akvarietest. Jag rekommenderar Salifert igen.

Höj sedan magnesiumhalten till 1350 mg/l. I exelfilen Vattenbytesvattenkalkylator får du fram hur mycket som behöver tillsättas och hur mycket du maximalt bör lägga i åt gången. Gör högst 2 maxdoseringar per dygn.

Sedan är det dags att beräkna karbonattillsatsen (kH). Använd vattenbyteskalkylatorn igen.

Det sista är att justera kalciumhalten. Tänk på att inte överskrida maximal rekommenderad dos. Vänta 10 minuter efter bikarbonattillsatsen innan du häller i denna.

Hur stor förbrukningen av magnesium är beror på vad för slags koraller och kalkalger du har i karet. Och naturligtvis hur mycket av dem. Här följer ett standardrecept men magnesiumför- brukningen kan avvika avsevärt från detta.

Tillverka Ballinglösningarna.

Halterna här är beräknade för att förändra jonbalansen minimalt. Lösningarna är här litet mer utspädda än i andra recept. Det är för att det skall gå lättare att lösa upp den sista bottensatsen.
* Häll upp fyra liter vatten i varje dunk. Tillsätt sedan:
Dunk 1   220 g Kalciumklorid- dihydrat + 65 g Magnesiumklorid-
hexahydrat.
Dunk 2   262 g Natriumbikarbonat passar till kalciumkloriden.
För 65 g Magnesiumklorid ökar vi med 54 g natriumbikarbonat.
Totalt är det alltså 316 g Natriumbikarbonat som behövs när vi har den mängden magnesiumklorid.
Behöver vi använda mer eller mindre magnesiumklorid bör natriumbikarbonatmängden ändras 83% av ändringen av
magnesiumkloridtillsatsen.
Dunk 3   61 g Natriumkloridfritt salt.
* Skaka om dunkarna till dess allt har löst sig och tillsätt sedan 1 liter vatten till i varje dunk.

Börja dosera.

* Häll sakta 20ml per 100l akvarievatten av lösning 1. Efter det lösning 2 och sedan 3.
Om man tillsätter alla samtidigt är det risk att man får en grumling av att tillsatsen fälls ut. Använd gärna doseringspump. Har du Oceanakvariums Revdos 41 går det att dosera allt på en gång per dygn eller dela upp det på 3 eller 5 doseringar. Detta ändrar inte mängden man ställt in i pumpens program.
* Nu är det viktigt att kontrollera vattenvärdena ofta. Varannan dag först, sedan en gång i veckan. Sjunker värdena ökar man dosen.
* Hämta hem exelfilen Ballingkalkylator
Skriv in värdena och kolla hur mycket som behöver tillsättas.
Om värdet stämmer kan man öka tiden till nästa kontroll men man bör inte ha längre tid än en månad.
Om något av värdena inte stämmer så titta efter hur mycket behöver doseras eller är doserat för mycket. Sedan ändrar man dosen så mycket i doseringspumpen. Ett minustecken före innebär att värdet är högt nu och kommer att minska.

Varför skall man använda Natriumkloridfritt salt? (Mineralsalt)

I Ballingmetoden tillsätter man förutom Kalcium- och Bikarbonat- joner även Klorid och Natriumjoner. Kalcium och Bikarbonat binds i koralltillväxten som kalk medan Natrium och Klor bildar vanlig Natriumklorid (koksalt). Detta förbrukas inte varför halten ökar undan för undan. Det är detta som kallas jonobalans. För att motverka detta tillför vi Natriumkloridfritt salt. Detta medför att salthalten ökar något. En del salt försvinner förvisso med skummarjunket men ett överskott brukar alltid vara kvar. Det är bra att kolla salthalten med en refraktometer och minska salthalten litet vid vattenbyten för att motverka detta.

Spårelement med Ballingmetoden.

En stor fördel med Ballingmetoden är att det är lätt att tillföra spårämnen tillsammans med stamlösningarna. Det finns ett antal fabrikat där de flesta verkar följa Ballings originalrecept.
Doseringsmängden skiljer mellan fabrikaten. Börja med halva dosen av rekommendationen som står på flaskorna.
Jag rekommenderar naturligtvis mina egna. Tre halvliters flaskor räcker till 3 x 100 liter Ballinglösningar.

Litet om Magnesium.

Magnesiumhalten i naturligt saltvatten är ungefär 1300 mg/l. I saltvatten fungerar det som en broms mot utfällning av kalciumkarbonat. Det lagras i viss mån in i stenkorallers kalkskelett. Kalkalger har en högre andel magnesium i sitt skelett. En litet högre magnesiumhalt (1350 mg/l) är bra i akvarievatten då det motverkar kalkutfällning i pumpar och slangar.
Magnesiumhalten skiftar också mellan olika akvariesalter.
När man startar med Balling är det vanligt att en del magnesium binds i ytan av den levande stenen så det går ofta åt betydligt mer för att få ett bra värde än vad Aquacalc beräknar. Det är alltså inte fel på Aquacalc om man får justera upp magnesiumtillsatsen innan man nått ett stabilt bra värde.

Litet om kH.

KH är ett mått på hur mycket bikarbonatjoner (HCO3-) vattnet innehåller. Det är lätt att tänka sig att koldioxid kan tillföras via luften i skummaren och sker också i viss mån men inte så mycket att det påverkar vattenvärdena nämnvärt. Om kH- värdet inte stämmer riktigt får man justera mängden natriumbikarbonat man doserar.

Litet om pH.

PH är ett mått på vattnets surhetsgrad. När man använder Ballingmetoden brukar värdet ställa in sig på ungefär 8,1 vilket är ett mycket bra värde. Om man vill höja sitt pH- värde kan man göra det genom att ersätta en del av Natriumbikarbonaten med Natriumkarbonat.
En tiondel höjer pH med ungefär 0,1.
En tredjedel Natriumkarbonat höjer pH teoretiskt till ungefär 8,4.
Jag vill absolut avråda från att köra med så högt pH. Det är risk att fosfat fäller ut i akvarieinredningen. Det kan man ju tycka vara bra men vid ett pH fall löses fosfaten i vattnet igen och då riskerar man i första hand bruna koraller och i sämsta fall även att koraller dör. (Halter över 2mg/l).
Och pH:t sjunker igen genom att koldioxid från luften i skummaren löses i vattnet och blir kolsyra.

Litet om jonbalans.

När akvarievattnet innehåller de olika jonerna i samma proportioner som i naturligt saltvatten kallar man det för att de är i (naturlig) balans. Eftersom man inte vet alltför mycket om hur olika djur påverkas av mängden av de olika ämnena försöker vi hålla samma förhållande mellan de olika ämnena som i naturligt saltvatten. Jonbalans. Detta är grunden för beräkningarna av tillsatserna. Skall man få en bra balans av sulfatjonen (Det verkar som att inga djur är särskilt känsliga för sulfathalten) skall man minska mängden Magnesiumklorid med 10% och ersätta den med 12% magnesiumsulfat (7H2O).
Men detta kan man inte göra i dunken med kalciumklorid för då fäller kalciumsulfat ut. Vi behöver alltså en extra dunk och doserar då allt magnesium separat. Det är orsaken till att vi brukar skippa magnesiumsulfat.

En liten parentes.

Till mitt revakvarium följer jag ungefär detta recept men tar ungefär 30 gram mindre bikarbonat per 5 liter. Jag tror det beror på halterna i det salt jag använder.
Så var inte orolig om det blir motsvarande avvikelser när du provat in dina tillsatser.