Skötsel

När det gäller skötsel av akvariets fiskar är det fyra saker man bör beakta.

Sjukdomar.

Varje gång man matar fiskarna bör man ta till vana att kolla varje enskild fisk.
1. äter den som vanligt?
2. Inga vita prickar på vänster sida eller till höger? Ser fenorna ut som vanligt? Inga vita prickar? Inget ludd längst ut? Inga röda fläckar vid fenornas bas?

Maten.

Fiskar mår bra av omväxlande mat. När man läser på nätet om olika fiskarter är det slående vilken stor matsedel fiskarna har i naturen. T.ex clownfiskar och dvärgkejsare har en skaplig andel alger i kosten som det är lätt att försumma. Näringsspecialister som fjärilsfiskar dör ofta efter något år i akvariet vilket man tror beror på någon näringsbrist.

Inredning.

Alla fiskar behöver en håla där de kan söka skydd. Ser man ofta revirstridigheter just vid öppningen till en håla eller springa mellan stenar brukar det bero på brist på skydd. Ett revir är för de allra flesta fiskar mycket större än en håla.

Vattnet.

Korallrev har mycket större rörelse i vattnet än vad man ofta tror. Även temperatur och vattnets kemiska sammansättning spelar roll. Vattenvärden har en särskild rubrik.

Ocean akvarium lämnar artspecifika skötselråd till alla fiskar som säljs hos oss.