Vattenvärden

Den vanligaste anledningen till problem är att man slarvar med vattenvärdena.
Korallrev är en mycket stabil miljö som inte har ändrats mycket de sista miljoner åren. Det gör att marginalerna när det gäller vattnets sammansättning är ganska små. Jag listar här de vanligaste man behöver hålla koll på.

Temperaturen

Temperaturen i korallrevsakvariet bör hållas mellan 23 och 27 grader. Under 20 grader börjar koraller dö. Fiskar och ryggradslösa djur överlever i allmänhet 18 grader något dygn om inte vattnet blivit förpestat av döende djur. Vid 30 grader börjar korallerna dö medan fiskar och andra djur ofta klarar någon grad till. Innan temperaturen når 29 grader skulle jag släcka belysningen. Alla pumpar behöver vara på eftersom vattencirkulationen är så viktig för djuren. Det finns ingen anledning att sätta i värmare för att hålla temperaturen högre än 25 grader.

Salthalten

När det gäller salthalten är djuren litet tåligare. Men världshaven håller en salthalt av ungefär 3,5% så det värdet försöker vi hålla i akvarium också. Salthalten kontrollerar vi helst med en refraktometer som mäter vattnets brytningsindex. Den bör kalibreras med vattenledningsvatten t.ex en gång i halvåret. Näst bäst är en hydrometer som man lägger att flyta i vattenytan. Man kan kontrollera ev felvisning i sötvatten. En specifik vikt av 1.025 motsvarar 3,5% salthalt.En refraktometer brukar ha en skala för salthalt till höger. 35 på den skalan är 3,5% salthalt Sämst är så kallade vipparmsmätare. De är synnerligen känsliga för kalkfällningar så man bör göra ren dem med ättiksprit då och då och dessutom kolla i ett akvarium med känd salthalt hur mycket den visar fel. Fiskar går bra i en salthalt motsvarande 1.018 och upp till 1.028 men koraller bör ha minst 1.022.
Om salthalten skulle vara litet låg i ditt akvarium är det normalt ingen anledning till oro. Man ersätter bara det avdunstade vattnet med nyblandat saltvatten så stiger salthalten sakta. Undvik snabba förändringar av salthalten.

Kalciumhushållning

Stenkoraller är mycket beroende av tillgången på kalcium Ca och karbonatjoner HCO3. Magnesium Mg spelar en viktig roll genom att öka lösligheten av kalcium i vattnet. Man bör eftersträva dessa värden på ett ungefär. Det är viktigare att hålla värdena konstant.
Ca 400 - 420 mg/l
HCO3 kH = 7-8 dH
Mg 1250 - 1350 mg/l
Här tillsätter man kemikalier i pulverform eller i lösning helst varje dag för att hålla värdena konstant. Man kan också automatisera med doseringspumpar och timer.
Jag säljer en Doserpump med 4 kanaler Oceanakvarium Revdos 41 som har alla menyer på svenska och det enklaste handhavandet av alla på marknaden.
Håller man stenkoraller som förbrukar kalk till att bygga upp sitt skelett bör man kolla värdena en gång i veckan. Det finns två filer här under Ballingmetoden.
Den ena använder man för att kolla sitt vattenbytesvatten (vattenbyteskalkylator) och den andra för att hålla vattenvärdena konstanta (Ballingkalkylator).

Kalium

De senaste åren har vi ibland fått problem med salt som håller låg kaliumhalt. ( Kalium - inte Kalcium)
Nu har Salifert kommmit med en kaliumtest som är lätt att använda och relativt billig.

Spårämnen

Spårämnen är det ofta ett litet överskott av i saltblandningarna man köper så byter man mycket vatten är det inget att tänka på. Det finns många olika fabrikat på marknaden. Jag brukar inte tillsätta mer än en fjärdedel av rekommenderad dos på flaskan. Men jag har också ett eget märke på dessa jag blandar efter mina erfarenheter. Det finns tre sorter: Tungmetaller som innehåller 7 olika metaller. Strontium - Barium och Jod.

Nitrat

Nitrat NO3 bildas som en slutprodukt av nedbrytningen av den mat man tillför akvariet.
En nitrathalt högre än 10mg/l kan medföra minskad koralltillväxt så man bör ligga under det värdet. I levande sten lever bakterier som bryter ned nitrat.

Fosfat

Fosfat PO4 är den andra slutprodukten efter matning. Där bör man ha ett mycket lågt värde, omätbart med de flesta tester. Hanna Checker elektroniska tester klarar detta. Det finns olika filtermaterial som tar upp fosfat ur vattnet och binder det kemiskt. Fosfathalten i världshaven, 0,04 ppm, brukar man ha som ett riktvärde.

Tester

För att hålla ordning på sina vattenvärden behöver man tester. Jag rekommenderar Salifert som brukar vara pålitliga. Sötvattenstester har ofta för dålig känslighet och somliga fungerar inte alls på grund av kloridjoninverkan i saltvatten.
Samtliga tester som säljs på Ocean akvarium levereras med svensk bruksanvisning.
Nu finns en elektronisk fotometer (Hanna Checker) som ger bra mätvärden på vid låg fosfathalt.