Småpolypiga

Att dela upp koraller i t.ex småpolypiga stenkoraller har inget stöd i vetenskapen eller korallernas levandssätt men är ändå en bekväm gruppering för oss akvarister.
Det som är gemensamt för de småpolypiga är att själva koralldjuret är litet oftast en till två millimeter brett. Det vi i dagligt tal kallar en korall är en koloni av dessa som växer tillsammans.
Växtsättet kan vara olika men vanligast är att de växer buskformat, som skivor eller trädformat som vi oftast kallar staghorn. De lever huvudsakligen på fotosyntes men näringsämnen som är lösta i vattnet är också viktiga. Hur mycket ljus som krävs variera från art till art. De som växer på största djup i naturen behöver i allmänhet minst ljus. Fyra till sex lysrör över ett akvarium med 50x50 cm sida räcker om de har riktigt bra reflektorer.
Stenkoraller räknas som utrotningshotade djur och jag har inte tillstånd att sälja dessa. Men jag har så att du kan se dem.

Släkten


Acropora

Släktet brukar indelas i 38 underavdelningar med mer än 170 arter. Arterna växer på olika sätt beroende på ljus och vattenströmningen. Inte nog med det. Det finns ofta flera färgformer av samma art som också skiftar i färg beroende på vattenvärden och växtplatsen. Jag rekommenderar till försiktighet med att köpa koraller som hålls i kar som sköts med Zeovitmetoden. De får många gånger dramatiskt sämre färger efter några veckor i hemmakaret. Acropora växer från vattenytan ned till ungefär 30 meters djup. Jag brukar ha några arter i odling.

Montipora

Ett snabbväxande släkte som brukar vara bättre på att hålla färgen. 12 grupper med mer än 70 arter.
I allmänhet tåliga nybörjarkoraller. Jag har ungefär 7 arter- färgformer i odling.


Montipora capricornis

Pavona

Ett släkte med 14 arter där jag bara har Pavona cactus och P. decussata i odling men både brun och två olika gröna.

Pocillipora

Ett släkte med ungefär sjutton arter där jag odlar en.

Stylopora

Ett släkte med sju arter där jag odlar jag odlar pistillata i fyra färger.

Seriatopora

Ett släkte med sex arter där jag odlar röd och grön caliendrum och rosa hystrix.
De är kinkiga med vattenvärdena. Hystrixen får bäst färg i starkt ljus och är säkrast i stark cirkulation. Caliendrum är inte riktigt lika kräsen när det gäller ljus och fart på vattnet.

Hydnopora

Ett släkte med sex arter där jag odlar Hydnopora rigida.
En grön grenväxande korall med kantiga grenar och förhållandevis långa armar på polyperna. Ser hårig ut.

Heliopora

Ett släkte som egentligen är mjukkoraller men ändå har ett av korallvärldens hårdaste skelett. Lättodlad men sprider sig genom att "krypa" på inredningen som den växer fast på. Bränner många andra koraller.