Skivanemoner

En ordning av koraller utan kalkskelett. De kallas ofta mushrooms på engelska vilket förklarar deras växtsätt - utseende. De förökar sig oftast med avknopp- ningar från foten. Vissa kan dela sig också. Innehåller diskutabla fyra till nio familjer med ett omstritt antal släkten och arter. Så artbestämningar är här av litet värde. Det förekommer en lista i akvariekretsar där de olika färgformerna kallas spec n:r. Det förvärrar systematiken ännu mer för det betyder art n:r något. Och skulle detta vara första beskrivningen av en ny art skall den för all framtid kunna heta t.ex Discosoma 14. Inget speciellt bra namn enligt min mening.
Varning för Amplexidiscus (Elefantöra som har ett rykte som fiskätare).
Skivanemoner är de minst krävande av alla koraller.

Actinodiscus

Cardinalis. Tveksam bestämning av den vanliga rödbruna skivanemonen.
Striata. Vanlig skivanemon som oftast är blåstrimmig från centrum och utåt.

Discosoma

Mycket lik Actinodiscus men skivans kant är en aning taggig.
Blå och gråfläckig skiva.

Ricordea

Ricordea yuma.
Det finns många former av yuma i handeln. De flesta blir 5 - 7 cm stora men vissa kan bli 15 cm. Alla tänkbara färger. De har bubblor upp på munnen.

Ricordea florida
Den har också många färgformer men röd är sällsynt. Samma storlek som yuma men har inte bubblor runt munnen.

Rhodactis

Där odlar jag två mindre arter med "taggar" i skivans periferi.
De har olika grön färg och blir ingefär 6 cm.
Av de större arterna har jag två som liknar indosinensis och blir 10- 15 cm. De har ett par centimeter långa tentakler som ofta har klarare färg än munskivan.