Skivanemoner

En ordning av koraller utan kalkskelett. De kallas ofta mushrooms på engelska vilket
förklarar deras växtsätt - utseende. De förökar sig oftast med avknoppningar från
foten. Vissa kan dela sig också. Innehåller diskutabla fyra till nio familjer med ett
omstritt antal släkten och arter. Så artbestämningar är här av litet värde. Det
förekommer en lista i akvariekretsar där de olika färgformerna kallas spec n:r. Det förvärrar systematiken ännu mer för det betyder art n:r något. Och skulle detta vara första beskrivningen av en ny art skall den för all framtid kunna heta t.ex Discosoma 14. Inget speciellt bra namn enligt min mening.
Varning för Amplexidiscus (Elefantöra som har ett rykte som fiskätare).
Skivanemoner är de minst krävande av alla koraller.

Actinodiscus

Cardinalis. Tveksam bestämning av den vanliga rödbruna skivanemonen.
Striata. Vanlig skivanemon som oftast är blåstrimmig från centrum och utåt.

Discosoma

Mycket lik Actinodiscus men skivans kant är en aning taggig.
Blå och gråfläckig skiva.

Ricordea


Ricordea yuma. Jag har fyra färgsorter i odling med den första snart klar till försäljning.

Rhodactis

Där odlar jag två mindre arter med "taggar" i skivans periferi.
De har olika grön färg och blir ingefär 6 cm.
Av de större arterna har jag två som liknar indosinensis och blir 10- 15 cm. De har ett par centimeter långa tentakler som ofta har klarare färg än munskivan.