Starta död sten

 
Jag har sålt mer än 500 kg död sten.
Metoden jag rekommenderar är att lägga den i en hink gärna med en liten pump och
täcka den med kranvatten och en liten aning startbakterier. Alla märken verkar
fungera. Är det klor i ditt kranvatten så tillsätt en kaffesked cvitamin. Hinken
skall vara i rumstemperatur. Efter några dagar ser du en film på vattenytan
eller så börjar det att lukta. Byt allt vatten då. Efter några dagar blir det
film på ytan igen eller så börjar det lukta. Byt då allt vatten igen. Efter
några veckor blir det inget på en hel vecka och då är stenen färdig att
användas. Det kan vara en god idé att kolla fosfatvärdet. Är det högt bör man
lägga i ett par nävar fosfatreducering i hinken och vänta en vecka på att fosfat
skall lakas ut ur stenen. Skall stenen användas i ett nytt kar behövs en levande
sten för att ympa in smådjur t.ex maskar, copepoder, amphipoder med fler som
lever i stenen. Utan smådjuren kommer bakterierna att så småningom fylla igen
varje por i stenen och dö. Efter ungefär ett år fungerar inte stenen alls.
Smådjur i stenen rensar kontinuerligt så att den går att använda hur länge som
helst. Det tar en månad ungefär för djuren att etablera sig i stenen.