Uppstart

När det gäller att starta upp saltvattensakvarier har vi två helt olika metoder som är vanliga i Sverige. Båda fungerar bra men man måste vara mycket skicklig och observant om man skall klara av att blanda mellan metoderna.
 

Nanokarsmetoden

Jag börjar med Nanokarsmetoden, uppfunnen av Lasse Forsberg men här är den litet modifierad..
Metoden är lämplig för kar mindre än hundra liter ungefär.
 

Dag ett

1. Fyll akvariet med vatten och testa alla pumpar och deras upphängning så att allt fungerar och passar. Töm akvariet sedan.
2. Fyll akvariet med osmosvatten. Sätt i en termostatdoppvärmare inställd på 25 grader. Blanda i salt för att uppnå lämplig salthalt. Vanligt är 1.025 i vikt eller 3,5%. Låt en pump gå vid botten i akvariet så att vattnet rörs runt.
 

Dag två

3. Ta ur en hink vatten. Lättast är att använda en hävert. Skölj den levande stenen i hinken och plocka bort det som ser dött ut. Lägg i levande sten och bygg upp ditt rev.
4. Skölj sanden i en annan ren hink med sötvatten. Håva ur skräpet ur hinken med saltvatten och skölj sanden där. Lägg i sand nog för att täcka botten.
5. Sätt pumparna på plats och rikta dem så att vattnet rör sig överallt i karet. Det bästa är om du kan ha alla elkontakter i en grendosa högt över akvariet. Om inte det går, se till så att alla ledningar går ned i en böj under grendosan. Det är för att om de kommer lite vatten på sladden kan det inte rinna på ledningen ned i kontakten. Saltvatten leder ström mycket bra så var försiktig med elen!
 

Kommande dagar

6. Häll i bakteriekoncentrat och en ny dos varje kommande dag under de första veckorna. (Eller enligt bruksanvisningen på förpackningen).
7. Sätt upp belysningen och koppla in den med timer inställd på belysningstid 7 – 12 timmar. Samma tid varje dag.
8. Dag fem ungefär. Sätt i algätare. 10 snäckor per hundra liter är en lämplig början. Titta efter snäckorna varje dag. Om någon har ramlat ned lägg den med foten mot framrutan. Har den inte rört sig på ett par timmar är den död. Då skall den ut ur karet. För säkerhets skull lukta på snäckan. Luktar den friskt saltvatten lever den. Kontrollera att temperaturen är mellan 24 och 27 grader.
9. Sätt i den första fisken. Det är bäst med en tålig fisk som äter det mesta men tänk på att du skall också vilja ha den kvar när karet gått ett eller flera år. Mata fisken varje dag. Frysfoder är bäst.
10. Om man ser att det börjar växa gröna eller bruna alger på stenarna behövs det mer snäckor. Enstaka fläckar kan man acceptera bara de inte ökar i storlek.
 

Standardmetoden

 

Dag ett

1. Fyll akvariet med vatten och testa alla pumpar och deras upphängning så att allt fungerar och passar. Töm akvariet sedan.
2. Fyll akvariet med osmosvatten. Sätt i en termostatdoppvärmare inställd på 25 grader. Blanda i salt för att uppnå lämplig salthalt. Vanligt är 1.025 i vikt eller 3,5%. Låt en pump gå vid botten i akvariet så att vattnet rörs runt.
 

Dag två

3. Ta ur en hink vatten. Lättast är att använda en hävert. Skölj den levande stenen i hinken och plocka bort det som ser dött ut. Om det behövs ta ur en hink till för att så att all sten kan bli väl rengjord. Lägg stenen i karet och bygg upp ditt rev.
4. Sätt pumparna på plats och rikta dem så att vattnet rör sig överallt i karet. Det bästa är om du kan ha alla elkontakter i en grendosa högt över akvariet. Om inte det går, se till så att alla ledningar går ned i en böj under grendosan. Det är för att om de kommer lite vatten på sladden kan det inte rinna på ledningen ned i kontakten. Saltvatten leder ström mycket bra så var försiktig med elen!
5. Häng i en strumpa antifosfatmedel alternativt starta fosfatfiltret.
6. Häll i bakteriekoncentrat och en ny dos varje kommande dag under de första veckorna. (Eller enligt bruksanvisningen på förpackningen).
 

Var tredje dag

7. Mät pH, nitrit och nitrathalt var tredje dag minst. Det normala är att efter tre till fyra veckor kommer en liten topp på värdena, nitrit först. Byt antifosfatmedlet.
8. När nitrit gått ned och nitrat är under 5 mg/l börjar vi med ljus på karet. Börja med två timmar per dag första veckan och öka med en timme varje vecka. Sätt i två till tre snäckor per hundra liter vatten. Köp de första fiskarna men inte mer än ungefär en tiondel av de du har planerat att ha. Börjar det bli algskikt på stenarna minska ljustiden och köp mer snäckor.
9. När belysningen är uppe i normal tid är det dags att börja sätta i koraller och mer fisk. Men inte mer än att beståndet dubblas per vecka eller inköp. De bakterier som sköter nedbrytningen av skiten från djuren behöver tid att anpassa sig.
10. Stäng av värmaren och se om temperaturen håller sig uppe.
11. När belysningen gått en månad på full tid är det dags att lägga i sanden om du har koll på algerna. Skölj den mycket noga först.