Knappar

Vetenskapligt sett kallas kolonianemoner eller knappar för Zoanthider. Familjen innehåller sex släkten och ett okänt antal arter eftersom artregistreringen är fylld av förvirring. Förhoppningsvis kommer DNA-tekniken att bringa reda i detta. De förekommer från tidvattenzonen ned till ganska stora djup och klarar sig gott i svagt ljus. Många är mycket giftiga så rör dem aldrig om du har minsta sår på fingrarna.
Tvätta händerna i hett vatten direkt efter du hanterat dem.

"Parazoanthus"

"Parazoanthus" gracilis. En art man räknar med har hamnat i fel släkte. Men i akvarium är det en populär kolonianemon som bildar mattor i gult till brunt med långa tentakler som vajar med vattenströmmarna. Ej i odling för tillfället.

Protopalythoa

Ett släkte med munskivan vanligtvis 1,5 till 2cm diameter. Tentaklerna är ungefär centimeterlånga. Färgen är i allmänhet brun men grönt centrum förekommer också liksom helt grå. Skiljer sig från Palythoa genom att de oftast har betydligt fler tentakler och inte kan dra in polyperna lika långt i den underliggande mattan.
Palythoa och Protopalythoa är mycket giftiga och jag avråder absolut från att hålla dem i akvarium. Varje år är det flera olyckor som leder till sjukhusbesök eller vistelser här i Sverige.
Giftet är i stort sett det värdefullaste korallen har så det utsöndras bara när den är hotat. T.ex kommer i kläm när man lyfter stenen den sitter på.

Zoanthus

Det verkliga samlarsläktet bland knapparna. Innehåller ett okänt antal arter och färgformer. Vanligt är fler färgade med en, två eller fler ringar i olika färger i ringar från munnen och utåt. Jag har sett upp till sex olika färger på samma polyp. Vanligast är grönt och brunt medan blått drar de högsta samlarpriserna.
En del Zoanthus är också giftiga men farligheten kan variera från akvarium till akvarium. För att vara säker bör man se alla som giftiga.