Tips i början


1. Bestäm vika typer av djur du vill ha.
2. Undersök vilken skötsel de behöver.
3. Vilken utrustning behövs för skötseln?

Eller:

Det finns 4 saker som djuren i en revtank behöver.


1. Vatten
2. Ljus
3. Cirkulation
4. Mat

Vattnet.

De flesta revakvarister använder osmosvatten för att ha en föroreningsfri bas att börja med. Det måste ha en korrekt temperatur. För att sköta det använ- der vi oftast termostatdoppvärmare. Har man 2 mindre får man mindre risk att djuren dör om termostaten hänger sig. Jag tar upp värmarna under sommaren när jag är säker på att de inte behövs.

Vatten avdunstar.
Automatisk vattenpåfyllning är ofta det andra steget i att automatisera. Hur skall påfyllningsvattnet administreras? Pump från dunk eller separat påfyllningsfack i sumpen? Hur fyller du på denna?

Vattenbyten.
Praktiskt taget alla revakvarister byter vatten regelbundet. Vanligt är från 10% i månaden till 10% i veckan. Hur gör du detta på enklast möjliga sätt?

Salt.

Praktiskt taget alla akvariesalt som säljs är bra. Somliga är mycket bra.
Tillsatser.
Om du har stenkoraller eller ett stort kar behöver du tillsätta kemikalier för att kompensera det som koraller och musslor tar upp och använder till att bygga upp sitt skelett. För att fixa detta behövs kemikunskap. Det finns olika metoder att göra detta och jag rekommenderar att börja med en standard Ballingmetod. För att bestämma hur mycket som behövs behöver du vara bekväm med att testa de 5 stora. Kh, kalcium, magnesium, nitrat och fosfat.

Ljus.

Diskussionen om vilken ljuskälla som är bäst kommer aldrig att ta slut.
Det finns inga träd på ett korallrev så där är mycket ljus, framför allt nära vattenytan.
Tredje steget i automation för ett korallrevsakvarium är oftast en timer för belysningen. Koraller är beroende av stabila värden så de behöver samma belysningstid varje dag. Vanligtvis har man 8 timmar med full styrka varje dag. Det är viktigt att inte leka med ljusinställningarna. Det kan ta flera månader för en korall att anpassa sig till en ny ljusinställning.

Cirkulation.

På korallreven finns strömmar, tidvatten och vågor.
Hur mycket av varje typ det är beror på var på revet du kollar.
Generellt sett så är 30 gånger akvarievolymen per timme en god start.

Mat.

Maten är det första en nybörjare brukar tänka på men här är den på fjärde plats och det beror inte på att den inte är viktig. Det beror på att de andra 3 punkterna är ännu mer viktiga.
Generellt rekommenderar jag frysfoder då det är naturliga djur där man inte koagulerat proteinerna eller oxiderat bort vitaminerna. Och djuren älskar det.

Det finns faktiskt en femte sak som många djur också behöver. Framför allt fiskar och vissa räkor.
Det finns ingen ensam fisk på ett rev. De är alla vanda vid att alltid se andra fiskar, gömma sig när de andra gör det och komma fram när de andra gör det. Många fiskar blir mycket nervösa om man har dem ensamma. Det är vanligt att fiskar av helt olika arter blir vänner och spenderar hela dagen eller delar av den tillsammans.