Rörmaskar

Rörmaskar är borstmaskar som bor i pergamentliknande rör de tillverkar själva. Det finns också kalkrörmaskar (i kalkrör) som är litet mer kräsna på omgivningen.
I munänden har de en fjäderplym de använder att filtrera vattnet med. Blir de hotade (av fiskar) kan de dra den blixtsnabbt in i röret. I nystartade akvarier blir det ofta massförökning av en liten art med vita plymer.
Rörmaskar i allmänhet vill ha måttlig cirkulation på vattnet, betydligt mindre än de flesta koraller.

Den vanligaste arten är Sabellastarte indica vars spräckliga plym i brunt och vitt kan bli runt en dm bred. Går oftast bra i kar med måttlig skummning.

Spirobranchus är ett kalkrörmasksläkte som brukar säljas med sin symbioskorall, Porites.
De kallas ofta Christmas tree worm. Den är litet kinkigare i skötseln och vill gärna ha extra planktontillskott i karet.