Ge fisken ett namn

 
Jag är övertygad om att det är viktigt att ha ett personligt namn på varje
enskild fisk.
Jag tycker det är en fråga om respekt och ansvar för liv att vi skall kolla
varje enskilt djur varje dag så att vi lär oss att se hur de mår. Först och
främst att de äter och inte har parasiter men efter ett tag lär man känna dem
bättre. Individuella namn gör detta lättare.
Jag är väl lite fantasilös själv så jag kallar mina fiskar oftast för deras
vetenskapliga artnamn men för några använder jag det svenska namnet.
För de som jag har flera av samma art lägger jag till något som t.ex rollandi
med bruten stjärtfena eller irides hane + liten hona + stora honan.
Jag ser tydligt att stimfiskar som Chromis eller Anthias överlever sämre hos
mig och det kan till en del bero på att jag inte observerar på samma sätt om
någon av dem ställer undan sig i ett hörn och inte äter i och med att jag inte
ser skillnad på dem. De andra fiskarna finns det större chans att jag ser om
de är dåliga så att jag kan håva ut dem och sätta dem i ett lugnt kar eller
kanske behandla mot någon parasit.