Räkor

Inget saltvattensakvarium är komplett om där inte finns räkor. Den vanligaste är putsarräkan, Lysmata amboinensis men många andra arter är uppskattade i saltvattensakvarier. De vanligaste fungerar som renhållare i karet, letar upp foderrester och annat som kan ligga och ruttna och på så sätt fördärva vattnet. Vissa har specialiteter, putsarräkan är redan nämnd och pepparmintsräkan brukar äta Aiptasia.(En anemon som ofta kan invadera hela kar, bränner koraller och andra djur). Andra arter bor i anemoner eller äter sjöstjärnor t.ex.
Höjdpunkten bland räkorna är pistolräkor som lever i symbios med fiskar speciellt smörbultar, gobies i akvariet. Där bör man tänka på att de vill gräva gångar i sand. som kan riskera att rasera akvariets inredning. Bygg alltså upp stenarna först och lägg i sanden efteråt när du inreder karet.
Speciellt för räkor gäller att de är känsliga för inkoppningschock och ammonium i vattnet. Ta gärna längre inkoppningssekvens för räkor än fisk t.ex 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 av vattenvolymen. Vänta tills alla rester av nitrit har försvunnit ur nystartade kar innan du köper räkorna. Ammoniaken försvinner före nitriten så man får litet extra säkerhetsmarginal genom att mäta nitrit i stället för ammoniak.