Filter mm

Biopelletsfilter

Ruwal       1st.
ME 101 mini m. pump och pellets 0,3 liter     550:-

Fosfatfilter

Ruwal       1st.
Filtraphos mini 0,36 liter     550:-
Filtraphos 10 1liter     575:-

Hängpåfilter

Rio 110 400 l/h 4w   100:-

Rollermatfilter

Bubble Magus   2000 liter   2300:-
Filtertrumma   30 m   250:-
        145:-
Theiling   2000 liter   3650:-
Filtertrumma   45 m   250:-

Osmos

Aquapro       1st.
Aquapro 180l Inline filter     500:-
Aquapro 360l Kombifilter     700:-
Aquapro 440l Inline filter     700:-
Aquapro 360l 10 tum filter     900:-

Utbytesdelar mm för osmos

Aquapro       1st.
Osmosmembran 50 GPD       290:-
Osmosmembran 125 GPD       420:-
Förfilter för slang 6mm (Picobello)   70:-
Kolfilter för slang 6mm (Picobello)   70:-
Förfilter för slang 6mm (Aquapro)   70:-
Kolfilter för slang 6mm (Aquapro)   70:-
Silikatfilter slang 6mm (Aquapro) 300ml 240:-
Silikatfilter slang 6mm (Aquapro) 600ml 400:-
Silikatfilter slang engångs 6mm (Aquapro) 600ml 240:-
Silikatfilter 10" 10"     320:-
Tomt filter slang 6mm   250ml 140:-
Tomt filter slang 6mm   600ml 200:-
Reservmembran 360l/dag     550:-
Förfilterinsats 5um 10"     70:-
Kolfilter 10"     70:-
Filterbehållare 10"     180:-
Mediainsats       70:-
Kopplingar för 10" 6mm slang   25:-
Öppnare för 10" filter     30:-
Osmosslang 6mm / m   10:-
röd, vit, blå        
Magnetventil 230 v     160:-
Magnetventil 24v     190:-

Skummare

        1st.
Ruwal130/300   350 liter   1500:-
Ruwal   400 liter   1600:-
Tunze 9001 50 liter 140 liter 990:-
Tunze 9004 100 liter 250 liter 1700:-
Tunze 9012 400 liter 1200 liter 3100:-
Tunze 9410 600 liter 1000 liter 4350:-x
Tunze 9430 1100 liter 3000 liter 6900:-x

Skummarpumpar

Rio 1000 Nålhjul 300:-  
Rio 1400 Nålhjul 400:-  
Rio 1700 Nålhjul 500:-  
Rio 2500 Nålhjul 600:-  
Rio 3100 Nålhjul 700:-  
Rio impeller 1400 Nålhjul 150:-  

 

Ozon

Morezon 10 10mg/h       600:-

UVC

Ruwal - Deltecs fabrik 10w. 20w. 40w. 80w.
  1000:- 1300:- 1600:- 2000:-

Ruwal 10w.  20w.   40w. 80w.
Utbyteslysrör UVC 300:- 400:- 600:- 670:-
Kvartsglasrör 250:- 350:- 480:- 480:-
Ballast 310:- 340:- 390:- 470:-

Filtermaterial

Aqua Connect     500ml.  
Silicarbon     130:-  
         
         
Microbe Lift     118 ml  
Nite Out     110:-  
         
Seachem     100 ml  
Vattenberedning Prime   60:-  
         
      400 l  
Vattenrening Purigen   120:-  
         
Ocean akvarium 250ml.   1 liter 5liter
Fosfatreducering Fe 70:-   200:- 800:-
Fosfatreducering ALU 80:-   250:- 1100:-
Biopellets 80:-   250:-  
Panikkol 30:-   95:-  
Månadskol 30:-   95:- 340:-
Silikatfiltermedia     120:-  
Filterstrumpa     20:-  
 

Filtermatta

      50x50cm /dm2
30 ppI blå 3cm     80:- 5:-
30 ppI blå 10cm     260:- 15:-

Filtersocka

Bubble Magus     100mm  
Socka med fäste     150:-  
Socka   medium 45:-  
Socka   fin 45:-  
Tunze        
  för 9410   150:-  

Panikkol är ett mycket snabbverkande aktivt kol speciellt avsett för
insats vid problem med akvariet som t.ex när djur har dött.
Månadskol är ett "normalt" aktivt kol avsett att bytas en gång per månad.
 
x visar att produkten tillfälligt är slut i lager men beräknas snart
komma in på nytt.