Ocean 2komp

En utveckling av Ballingmetoden är Oceanakvariums 2komponentmetod. Den gör allt det som Ballingmetoden gör fast med 2 dunkar lösning i stället för 3.
Här är den större delen av natriumbikarbonaten ersatt av natriumkarbonat. Mineralsaltet är uppdelat så att en del av ämnena ingår i lösning 1 och de andra i lösning 2.

Det har fördelen att lösningen kan göras mer koncentrerad. Dessutom höjer den pH vilket medför att den bara kan användas med doserpump och många doseringar per dag för att inte pH skall höjas för mycket vid dosering.

Detta kan vara en fördel genom att man med dosering på natten får ett stabilare pH sett under ett helt dygn.
Det högre pH värdet man får betyder att man ofta får bättre korallväxt och tyvärr utfällning där doseringen går ned i akvarievattnet. Det sista minimerar man genom att dosera där det är god rörelse på vattnet.
Man bör också hålla ett lite lägre kH för att undvika kalkfällning speciellt i Pumpar. Jag rekommenderar kH = 7. Korallerna växer ändå oftast betydligt bättre än med vanlig Ballingmetod.

Beräkningen av mängden av de olika ämnena är så noggrannt gjord är att man bör kunna minimera vattenbyten. I ett kar med mycket koraller och lite fisk kan man genom att använda ICP tester t.ex från Tritonlab bara byta vatten när värdena från testen så säger.

Hämta hem exelfilen 2kompkalkylator för att beräkna hur mycket 2komponent som behövs. Doseringen är ungefär 1/5 av dosering med Ballingmetoden enligt Ocean akvarium.